portofoliu

PORTOFOLIU

Centrala fotovoltaica de producere a energiei electrice din conversia energiei solare in orasul Mizil

Beneficiar: Orasul Mizil-Persoana Juridica de Drept Civil

Descrierea proiectului:
Proiectul prevede realizarea unei centrale electrice fotovoltaice (CEF) cu o putere instalata de 1,735 MWp, in orasul Mizil, judetul Prahova, formata din panouri fotovoltaice, invertoare, structura de sustinere a panourilor (trackere, pe o axa), aparatura de comutatie si reteaua electrica interna de racordare intre panouri si invertoare si conectarea acestora la un punct de conexiuni, conectat la randul sau la postul de transformare amplasat in cladirea „Gospodaria electrica”.

Obiectul contractului:
Executarea lucrarilor de Constructie si Montaj centrala fotovoltaica in cadrul proiectului ”Centrala fotovoltaica de producere a energiei electrice din conversia energiei solare in orasul Mizil”, inclusiv a componentelor de joasa tensiune, tablouri generale si blocuri de protectie, precum si monitorizarea/mentenanta productiei de energie electrica din conversia energiei solare prin mijloace IT (WebBoxuri, Modemuri GSM, etc.) conform Caietului de Sarcini, Proiectului Tehnic si a Ofertei depuse de compania noastra.

Valoare investitiei: 25.107.210,21 lei, la care se adauga cota legala de TVA

Sursa de finantare: Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice

Perioada de derulare:

 • Ordiunul de incepere a lucrarilor: 06.06.2013
 • Receptia lucrarii: 28.04.2014

CL 3 - Reabilitare si extinderea SEAU in orasele Valenii de Munte, Mizil si Urlati, jud. Prahova

Obiectul contractului: Servicii de proiectare si asistenta tehnica in cadrul Proiectului “CL 3 - Reabilitare si extinderea SEAU in orasele Valenii de Munte, Mizil si Urlati (jud. Prahova)“: Pth, PT+DDE, Asistenta Tehnica, As Built.

Beneficiar final: HIDRO PRAHOVA S.A. Ploiesti

Descrierea Proiectului: 
Modernizarea Statiei de epurare a apelor uzate Mizil. Capacitatea statiei este de aproximativ 18.000 PE. Statia de epurare Mizil va epura un debit zilnic de ape uzate in conditii de vreme uscata de 3.883 m3/zi si un debit maxim proiectat (Q h,max,ploaie) de 388 m3/h.
Reabilitarea Statiei de epurare a apelor uzate Urlati. Capacitatea statiei va fi de aproximativ 10.500 PE. Statia de epurare Urlati va epura un debit zilnic de ape uzate in conditii de vreme uscata (Q zi,uscat) de 2.555 m3/zi si un debit maxim proiectat (Q h,max,ploaie) de 241 m3/h.
Reabilitarea Statiei de epurare a apelor uzate Valenii de Munte. Capacitatea statiei va fi de aproximativ 19.000 PE. Statia de epurare Valenii de Munte va epura un debit zilnic de ape uzate in conditii de vreme uscata (Q zi,uscat) de 4.246 m3/zi si un debit maxim proiectat (Q h,max,ploaie) de 556 m3/h.

Sursa de finantare: Fonduri Europene POS Mediu Axa 1 si co-finantare nationala

Valoarea investitiei: aprox. 26 mil. Lei.


CL 2 - Reabilitare si extindere Statii de epurare apa uzata in Orasele Campina si Plopeni, Judetul Prahova

Obiectul contractului: Servicii de proiectare si asistenta tehnica in cadrul Proiectului “CL 2 - Reabilitare si extindere Statii de epurare apa uzata in Orasele Campina si Plopeni,  Judetul Prahova“, fiind implicati in toate fazele proiectarii : Avize, DTOE, DTAD, DTAC, PT, DE si AsBuilt .

Beneficiar final: HIDRO PRAHOVA S.A. Ploiesti

Proiectul este structurat in doua sectoare:

 • Sector 1: Statie de epurare a apelor uzate Campina
  • Capacitatea statiei va fi de 51250 LE. Statia de epurare
  • Campina va epura un debit zilnic de ape uzate, in conditii de vreme uscata (Qzi,uscat) de 13373 m3/zi si un debit maxim proiectat (Qh,max,ploaie) de 1059 m3/h.
 • Sector 2: Statie de epurare a apelor uzate Plopeni. Capacitatea statiei va fi de 35000 LE. Statia de epurare Plopeni va epura un debit zilnic de ape uzate, in conditii de vreme uscata (Q zi,uscat) de 9839 m3/zi si un debit maxim proiectat (Q h,max,ploaie) de 913 m3/h.

Valoarea totala a investitiei aferenta proiectului: 63.884.483,68 lei

Sistem de management al situatiilor de urgenta la nivelul municipiului Bucuresti – Centru Municipal Integrat pentru Situatii de Urgenta

Obiectul contractului:
Proiectarea Centrului Municipal Integrat pentru Situatii de Urgenta din cadrul proiectului „Sistem de Management al Situatiilor de Urgenta la nivelul Municipiului Bucuresti”, realizat in cadrul asocierii Teamnet International – UTI – Topram Project.


Descrierea proiectului:
Sistemul de Management al Situatiilor de Urgenta al Municipiului Bucuresti reprezinta un concept nou si inovator, aplicat in prezent in toate orasele din Europa si SUA si care asigura aducerea, intr-un centru de comanda comun, a tuturor dispecerilor si coordonatorilor 112, Salvare – SMURD, Pompieri, Politie etc. Acest concept este cel mai eficient in ceea ce priveste operativitatea de interventie, salvand astfel vieti, bunuri si protejand mediul inconjurator.

Centrul Municipal Integrat pentru Situații de Urgență este suportul acestui sistem, adapostind in cele patru niveluri – doua supraterane si doua subterane sala operativa, sali pregatire , birouri, sala relatii cu presa , spatii tehnice si parking.

Cladirea este rezultatul unei imbinari dintre, pe de o parte, cerintele caietului de sarcini (referitoare la functiuni, suprafete si la relatia dintre spatii) si , pe de alta parte, conditionarile rezultate din reglementarile urbanistice, forma parcelei, existenta retelelor de utilitati subterane si vecinatati (situarea intr-o zona protejata, in proximitatea Gradinii Botanice si a Palatului Cotroceni si de asemenea langa un nod important de circulatie – intersectia dintre Sos. Cotroceni si Str. Grozavesti) .

Regim tehnic:
Amplasament: sos. Cotroceni, nr. 34, Bucuresti

Regim de inaltime: 2S+P+1

Suprafete:

 • Arie parter = 1320,95mp
 • Arie etaj = 1992,50mp
 • Arie desfasurata (suprateran)=3313,45mp
 • Arie totala=6061,75mp


Categoria de importanta I

Implementarea unui sistem informational suport de asistare a deciziilor strategice privind gestionarea durabila a ecosistemelor forestiere la nivelul autoritatii publice centrale care raspunde de mediu si silvicultura

Beneficiar: Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice – Departamentul pentru ape paduri si piscicultura

Obiectul contractului:
Obiectul contractului il constituie prestarea de servicii privind elaborarea propunerii finale de proiect “Implementarea unui sistem informaţional suport de asistare a deciziilor strategice privind gestionarea durabilă a ecosistemelor forestiere la nivelul autorităţii publice central care răspunde de mediu şi silvicultură” in conformitate cu prevederile contractului, ale ofertei, ale caietului de sarcini si ale ghidului solicitantului.

Activitati specifice ce au fost indeplinite in perioada de intocmirea a propunerii finale de proiect:

 1. Colectarea tipurilor de date necesare intocmirii Propunerii finale de proiect si detalierea caracteristicilor acestora;
 2. Intocmirea Propunerii finale de proiect cu solutia de integrare a unui sistem GIS - prin administrarea şi interacţionarea bazelor de date GIS de tip client-server, respectiv o propunere de proiect privind dezvoltarea unei aplicaţii web proprii proiectului (limba romana si engleza) in conformitate cu Acordul-cadru dintre Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian, privind implementarea Programului de Cooperare Elveţiano-Român pentru reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene


Descriere:
Obiectivul principal al proiectului a fost elaborarea propunerii finale de proiect pentru “Implementarea unui sistem informaţional suport de asistare a deciziilor strategice privind gestionarea durabilă a ecosistemelor forestiere la nivelul autorităţii publice central care răspunde de mediu şi silvicultură”.

S-a dorit obtinerea unei propuneri de proiect fezabil care sa asigure aprobarea finantarii de catre partenerii elvetieni, achizitia si semnarea cu succes a contractului de implementare a proiectului.

Propunerea finală de proiect a vizat crearea unui ghid cadru si a unei metodologii pentru implementarea unui sistem informaţional, suport de asistare a deciziilor referitoare la gestionarea durabilă a ecosistemelor forestiere, la nivelul autorităţii publice centrale care răspunde de mediu şi silvicultură.

Obiectivele finale specifice ale proiectului au vizat realizarea unui ghid si a unei metodologii pentru activităţile menţionate mai jos:

 • Crearea unui sistem informatic centralizat dinamic şi interactiv privind
  • a. proprietăţile forestiere din România;
  • b. ariile forestiere protejate din România;
  • c. fondurile de vânătoare din România;
  • d. tăieri rase grupate din pădurile din România;
 • Un sistem GIS functional prin administrarea şi interacţionarea bazelor de date GIS de tip client-server, dezvoltarea unei aplicaţii web proprii proiectului;

 • Instruirea personalului din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în vederea implementării corespunzătoare a prezentului proiect, precum şi iniţierea unei campanii naţionale de promovare şi prezentare a proiectului.


Pentru toate activitatile mentionate prestatorul a estimat costurile necesare desfasurarii acestora, pentru care a intocmit un deviz detaliat, a caror cuantum s-a incadrat intr-un buget alocat de echivalentul in LEI a 6.500.000 franci elvetieni.

Aceste obiective specifice vor duce la realizarea obiectivului general al proiectului final, prin integrarea tuturor informaţiilor într-o bază de date comună centralizată la nivelul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, care să funcţioneze ca suport de luare a deciziilor referitoare la gestionarea durabilă a ecosistemelor forestiere.

Harti de hazard si de risc la inundatii in bazinul hidrografic Prut-Barlad

Beneficiar: Administratia Nationala “Apele Romane“ – Administratia Bazinala de Apa Prut-Barlad

Obiectul contractului TRP:
Obiectul contractului il constituie prestarea de servicii privind imlementarea proiectului “Harti de hazard si de risc la inundatii in bazinul hidrografic Prut-Barlad

Activitati specifice ce au fost indeplinite in perioada de implementare :

 • Realizare de masuratori terestre topografice si batimetrice pe cursurile de rau si lacurile de cumulare importante.
 • Realizare de masuratori aeropurtate pentru generarea:
  • Modelului Digital al Terenului (DTM)
  • Ortofotoplanurilor
  • Imagini oblice si verticale (Multivision)
 • Realizare de harti tematice (categorii de folosinta ale terenului, delimitarea bazinelor hidrografice, etc.)
 • Realizare de modele hidrologice si hidrodinamice
 • Realizare de harti de hazard si de risc la inundatii
 • Realizare platforma WEB specifica pentru Harti de hazard si de risc la inundatii
 • Achizitionare de echipamente si software

Instruire personal ABA PB

Descrierea Proiectului
Obiectivul specific al proiectului a fost crearea unui model hidrodinamic detaliat al bazinului hidrografic Prut-Barlad si realizarea hartilor de hazard si risc de inundatii aferente. Modelul hidrodinamic s-a realizat avand ca suport un model digital detaliat al terenului obtinut din zbor LIDAR pe intreaga suprafata a bazinului hidrografic Prut-Barlad si masuratori topografice-batimetrice pe cursurile de rau si lacurile de acumulare aferente acestu bazin. S-a realizat o platforma WEB ce permite vizualizarea si interogarea hartilor de hazard si de risc la inundatii create. De asemenea, dupa realizarea modelalarii s-a realizat integrarea datelor in sistemul WIMS. 


Valoare investitiei: 25.367.640,00  LEI + TVA

Sursa de finantare: Bugetul de Stat si Fondul de Coeziune POS Mediu, Axa Prioritara 5 – Domeniul major de interventii – Protectia împotriva inundatiilor

Perioada de derulare: 09.16.2011 – 01.15.2013

Sistem integrat pentru suport decizional in bazinul hidrografic Bahlui

Beneficiar: Administratia Nationala “Apele Romane“ – Administratia Bazinala de Apa Prut-Barlad

Descrierea proiectului:
Obiectivul strategic al acestui proiect este de a asigura minimizarea riscului inerent asociat producerii inundatiilor si de a genera avertizarea timpurie (early warning) a populatiei din localitatile aflate in bazinul hidrografic Bahlui  cu ajutorul unui Sistem de Suport Decizional (DSS – Decision Support System)

Obiectivul specific al proiectului este de a asigura suportul informatic bazat pe tehnologia DSS pentru ansamblul masurilor si actiunilor dedicate prognozei, prevenirii, avertizarii si managementului riscului la inundatii, precum si adoptarii celor mai eficiente masuri post inundatii in bazinul hidrografic Bahlui.

Obiectul contractului TRP
Obiectul contractului consta in realizarea unui sistem informatic de asistare a deciziilor (DSS – Decision Support System) dedicat prognozei, prevenirii, avertizarii si managementului inundatiilor, precum si adoptarii celor mai eficiente masuri post inundatii in bazinul hidrografic Bahlui.

Activitati specifice ce vor fi indeplinite in perioada de implementare :

 • Realizarea unui sistem informatic pe baza softului de asistare a deciziilor (DSS – Decision Support System) dedicat prognozei, avertizării hidrologice si managementului riscului la inundatii in bazinul hidrografic Bahlui;
 • Dezvoltarea sistemului de avertizare a inundatiilor si a procedurilor operationale aferente pentru sub-bazinul Bahlui;
 • Implementarea unor scenarii de aparare tinand seama de posibilitatile de exploatare coordonata a acumularilor din bazinul hidrografic Bahlui;
 • Actualizarea modelelor hidrodinamice existente privind inundatiile in bazinul hidrografic Bahlui tinand cont de infrastructura hidrotehnica de protectie la inundatii aflata in curs de implementare, folosind software compatibil cu cel existent;
 • Amplasarea de minim 2 statii automate in zonele expuse la risc selectate in cadrul proiectului; 
 • Interconectarea informationala, compatibilizarea functionala si utilizarea datelor generate la nivelul  sistemelor implementate in cadrul ABA Prut – Barlad (DESWAT, WATMAN, WIMS, Harti de Hazard si Risc la Inundatii), inclusiv datele generate de radarul meteorologic din sistemul SIMIN;
 • Valorificarea fondului de date hidrologice experimentale din bazinul hidrografic reprezentativ Ciurea – Tinoasa, inclusiv prin interconectarea  cu aparatura automata de culegere a datelor existenta, astfel incat acesta sa poata fi utilizat ca referinta pentru calibrarea modelelor hidrodinamice utilizate in sistemul de suport decizional;
 • Implementarea unui centru de prognoza a inundatiilor pentru sub-bazinul Bahlui in cadrul compartimentului specializat din ABA Prut Barlad;
 • Interconectarea Centrului de prognoza bazinal Bahlui cu Dispeceratul ABA Prut Barlad si cu Centrul de Prognoze din cadrul compartimentului specializat din ABA Prut Barlad, precum si cu Centrele de avertizare locale;
 • Implementarea unui software specializat in Centrele locale de avertizare la nivelul comunitatilor selectate din lista prezentata in tabelul nr. 2;
 • Instruirea personalului Administratiei Bazinale de Apa Prut-Barlad si a Centrelor locale de avertizare in operarea sistemelor de avertizare a inundatiilor;
 • Crearea unui site al proiectului;
 • Asigurarea conformităţii DSS cu prevederile directivelor europene din domeniu – Directiva Apa, Directiva Inundatii, etc., si cu legislatia nationala, cu standardele tehnice, prevederile si specificatiile de implementare conforme directivei INSPIRE, a actelor normative si a standardelor tehnice actuale.


Valoare investitiei: 1.997.552.00  LEI + TVA

Sursa de finantare: Bugetul de Stat si Fondul de Coeziune POS Mediu, Axa Prioritara 5 – Domeniul major de interventii – Protectia împotriva inundatiilor

Perioada de derulare: 17.03.2014 – 31.10.2015

Top Ram Project SRL - Toate drepturile rezervate