DENUMIREA POSTULUI: MANAGER PROIECT
CLASIFICARE COR : 241919
LOCUL DE MUNCA: sediul societatii/puncte de lucru din tara
COMPARTIMENTUL: MANAGERI DE PROIECT
STUDII: superioare (preferabil in domeniul constructiilor hidrotehnice)
SPECIALIZARI: formari suplimentare specifice domeniului de activitate al postului – management, marketing, planificare strategica s.a.
ALTE CERINTE: cunostinte bune de operare PC, cunoasterea unei limbi de circulatie internationala (engleza, franceza, germana), disponibilitate pentru deplasari in tara, carnet de conducere auto
VECHIME IN SPECIALITATE: 5 ani

SARCINILE SI RESPONSABILITATILE POSTULUI:
-Este responsabil pentru implementarea cu succes a activitatilor proiectului si atingerii rezultatelor planificate in proiect;
-Supravegheaza desfasurarea zilnica a proiectului si gestioneaza echipa proiectului;
-Participa la diferite sedinte si la toate evenimentele proiectului, asigurand pregatirea adecvata a acestora;
-Este responsabil pentru managementul zilnic al proiectului – organizational si conceptual;
-Asigura un circuit informational adecvat, discutii si feedback dintre diferiti actori;
-Intocmeste planuri detaliate de lucru lunare/trimestriale si de a monitoriza respectarea implementarii acestora;
-Asigura executarea la timp a activitatilor;
-Organizeaza si coordoneaza procurarea de bunuri si servicii in cadrul proiectului;
-Ghideaza lucrul consultantilor si contractantilor, supraveghind desfasurarea activitatilor conform planului de lucru negociat;
-Faciliteaza cooperarea dintre si intre consultantii/ expertii pe termen scurt si partenerii proiectului;

ACTIVITATILE NECESARE PENTRU REALIZAREA PROIECTELOR SUNT:
1. Analiza si stabilirea obiectivelor de proiect
2. Evaluarea si controlul riscurilor
3. Estimarea resurselor
4. Alocarea resurselor
5. Organizarea proiectului
6. Achizitionarea de resurse
7. Stabilirea sarcinilor
8. Conducerea activitatilor de proiect
9. Controlarea executarii proiectului
10. Urmarirea si raportarea derularii proiectului
11. Analizarea rezultatelor
12. Definirea rezultatelor finale ale proiectului
13. Previzionarea tendintelor proiectului
14. Managementul calitatii
15. Managementul problemelor